TTBĐS tháng 7/2020: Đất nền ven Sài Gòn có sóng, ven Hà Nội đìu hiu https://ift.tt/3fBdk92