Chỉ từ 350 triệu đồng sở hữu ngay căn hộ cao cấp sắp bàn giao tại trung tâm TP.Hà Nội https://ift.tt/33QJjj5