Sắp có thêm khu nhà ở xã hội trị giá hơn 3.000 tỷ đồng tại Bắc Ninh https://ift.tt/2ZONPfH