Đóng xong tiền, cư dân 6 năm vẫn trầy trật đợi sổ hồng https://ift.tt/3iYDbKT