Khơi thông sông Cổ Cò, đánh thức du lịch ven sông https://ift.tt/2ZI0FvZ