Giá bán thấp, căn hộ Bcons được người mua nhà săn đón https://ift.tt/3eDBr6j