Sớm ban hành “quy trình chuẩn” đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại https://ift.tt/3f5vlMF