Sắp tới, 1 tỷ đồng cũng sẽ mua được căn hộ 2 phòng ngủ? https://ift.tt/2AxI8Jj