Hướng đi nào cho các TTTM và siêu thị bán lẻ hậu Covid-19? https://ift.tt/3hKdFbI